Forside

Aktivitetshuset Birkelund

Velkommen til BirkelundBirkelund er et dagtilbud efter serviceloven § 104. Birkelund er et samværs- og aktivitetstilbud til voksne med en diagnose inden for autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, Skizofreni, Epilepsi og OCD.


Birkelund har hjemme i en renoveret bygning på ca. 200 kvm. Hovedbygningen indeholder opholdsrum med mulighed for mange forskelligartede aktiviteter, aktivitets køkken, personale faciliteter og møderum.

Værksteds/aktivitetsbygningen på 200 kvm. med træværksted, et musikrum med indspilningsfaciliteter samt et motionsrum.

Huset er inden for de sidste år blevet moderniseret, og vi har nogle gode rammer at være i.

Huset er indrettet meget praktisk, så der er rig mulighed for forskellige aktiviter, madlavning, kreative ting, computer, film, træværksted, bålplads, ude aktiviteter og motion.


Brugerne er opdelt i 2 grupper. Gr. 1 opholder sig på første sal, og gr. 2 opholder sig i stue etagen.

Hverdagen for den enkelte i de to grupper er præget af struktur, forudsigelighed, og faste programmer for at skabe tryghed og udvikling inden for disse rammer.


I hverdagen har vi fokus på, at den enkelte bruger trives og brugeren bliver inddraget i samvær og samtaler efter deres behov.

Det er ofte svært for vores brugere at indgå i sociale samspil og det er et område vi fokuserer meget på, samtidig er der behov for personales tilstedeværelse konstant for at forebygge konflikter og til at guide og støtte.
Birkelund - Fyrrevej 8 - 7400 Herning - Tlf: 96 28 52 35 - Mobil: 24 79 17 27 - E-mail: bilds@herning.dk