Historie

Aktivitetshuset Birkelund

Lidt historie om Birkelund

Udarbejdet af Jørn Zaulich

 

Det begyndte i 1999, hvor der var en stor annonce i forskellige dagblade, det daværende Ringkøbing amt søgte personale, til opstart af et jobtrænings projekt for normalt begavede unge med Aspergers syndrom og problemer inden for det autistiske spektrum.

 

Jeg søgte jobbet som forstander og blev ansat med tiltrædelse 1.august 1999. Før sommerferien var der blevet ansat en socialpædagog og en kontorass. på ½ tid.

På det tidpunkt, hvor vi skulle til at starte, var amtet kommet i store økonomiske problemer, så vi kom til at starte i midlertidige lokaler på Thrigesvej, hvor amtet havde et lejemål i et tidligere fjerkræslagteri.

 

Det var meningen, at vi skulle have startet 1. august, men lokalerne var slet ikke klar til at modtage elever. Som om det ikke var nok, så var der ikke sat penge af til etablering af projektet, der var kun sat penge af til lønninger. Vi fik dog 50.000 kr. til indkøb af inventar. Dette beløb rakte ikke til meget, så vi måtte være kreative. Vi købte brugte møbler fra nedlagte bank filialer og fik nogle brugte møbler fra amtet, samt aflagte lamper m.m. fra Tre Birke. Vi malede selv vægge, lagde gulvtæppe på, monterede køkken og gaderobe faciliteter. Vi fik brugte computere foræret fra firmaet Fletco i Ikast.

 

Konsekvenserne af alt dette blev, at vi ikke kunne modtage kursisterne før 1. september 1999. Vi havde en uge til at planlægge, hvordan forløbet skulle være i de 3 år, som man forventede at et uddannelsesforløb skulle vare.

 

Vi modtog det første hold kursister på i alt 5 den 1. september, og strukturen der var aftalt var, at kursisterne skulle have et undervisningsforløb på 3 måneder, derefter i praktik i 3 måneder og så undervisning i en 3 måneders periode. Målet var, at alle inden for en 3 årig periode skulle ende i arbej-de, uddannelse eller flexjob.

 

Noget af det første vi gjorde med kursisterne var at udskrive en konkurrence om, hvad stedet skulle hedde. En bruger kom med det forslag om at det skulle hedde Birkelund, da der stod nogle birketræer ved bygningen, og dette forslag blev vedtaget.

 

Allerede i 2000 blev jeg pålagt at overtage aktivitetsafdelingen, som var under Mosaikken og vi fik besked på at flytte fra Thrigesvej til Fyrrevej 8.

 

 

 

Birkelund - Fyrrevej 8 - 7400 Herning - Tlf: 96 28 52 35 - Mobil: 24 79 17 27 - E-mail: bilds@herning.dk