Pædagogisk kompetencer

Aktivitetshuset Birkelund

Pædagogisk kompetencer

 

 

Vi arbejder ud fra en pædagogik, der er målrettet autisme. Der er udarbejdet strukturer og skemaer, så der er forudsigelighed og tryghed i hverdagen.

 

Pædagogikken er tilrettelagt ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang.

 

Det handler om, at vi i tilgangen til den enkelte har fokus på ressourcer, at den enkelte har retten til selv at mene, tro, at vælge/vælge fra. Gennem samtale finder vi ind til den enkelte ønsker for livet og ser muligheder frem for begrænsninger.

 

I vores værdiggrundlag har vi fokus på:

 

Det gode liv: Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer. I samspil med borgeren at give den enkelte indhold i hverdagen.

 

Ligeværdighed: Borgeren skal have hjælp, når der er behov for det og samspillet mellem fagperson og borger skal opleves ligeværdigt.

 

Klar information: Som fagpersoner møder vi vores borger som med mennesker med gyldige følelser, tanker og forestillinger. Vi skal orienteres os i den tilgængelig viden, og altid være velforberedte. Vi skal informere på en klar og forståelig måde om muligheder og indsats.

 

Tid, rum og håb: Vi skal som professionelle levere faglige ydelser, der lever op til de krav der er sat, men vi skal også give os tid og rum til samtaler, hvor borgeren kan dele følelser og oplevelser med os.

 

I samspillet skal der være fokus på muligheder og udvikling, frem for begrænsninger.

 

 

Birkelund - Fyrrevej 8 - 7400 Herning - Tlf: 96 28 52 35 - Mobil: 24 79 17 27 - E-mail: bilds@herning.dk